Par Mums

Sociālās aprūpes nams ,,Selga” bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus nodrošina ar mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Sociālās aprūpes nams ,,Selga” ir Ventspils pilsētas Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, kā arī personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe.