2017. gada talka Sociālās aprūpes nāmā “Selga”

By | 15/06/2017

1

Sociālās aprūpes namā “Selga” notika lielā pavasara talka. Apkārtnes uzkopšanas talkā piedalījās nama seniori, juniori, kā arī iestādes darbinieki.

Pavasara talkā tika uzrušinātas puķu dobes, sakopta teritorija ap ēku, kā arī stādīti sniegpulkstenīši. Lielā pavasara talka sociālajā aprūpes namā tiek rīkota katru gadu, jo kopīga darbošanās nama iemītniekiem rada lielu prieku un jaukas emocijas. Pasākumi namā vienmēr tiek atzīmēti ar svētku mielastu, dejām un dziesmām. Arī talkas laikā visi tiks cienāti ar ceptām desiņām un kvasu. Sociālās aprūpes nama “Selga” darbinieki arī ikdienā rūpējas, lai seniori radoši darbotos dažādās nodarbībās, uzturētu labu veselību vingrojot, piedalītos Ventspils pilsētas rīkotajos pasākumos, kā arī dotos ekskursijās ārpus nama telpām. Dažādās nodarbes senioriem sniedz iespēju priecāties par dzīvi un nedomāt par ikdienas rūpēm.

Avots: www.ventasbalss.lv